Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Przeglądy zasilania awaryjnego

Kontrola oraz pomiary akumulatorów DSO

Jako ważne ogniwo łańcucha bezpieczeństwa detale systemu DSO powinny być wystawiane okresowej inspekcji i testom umiejętności by utrzymania pełnej gotowości do działania. W układzie zasilania DSO ogniwem kluczowym są akumulatory, z tegoż typu racji w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego ponadto wybuchem w niedługim czasie odcięte pozostaje zasilanie sieciowe. Właściwie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach użytkowania akumulatorów pomiary pojemności, temperatury, napięcia ładowania , a z drugiej strony rezystancji wewnętrznej akumulatorów należałoby realizować corocznie, w pewnych przypadkach co pół roku.System Ostrzegania Dźwiękowego musi być sprawdzany co trzy miesiące. Przy zasilaniu bateryjnym system powinien wytrzymać w stanie czuwania poprzez jedną dobę i po 24h w stanie czuwania ponadto co więcej parać się 30 min w stanie zwiększonego poboru prądu - to jest w przeciągu nadawania. Wartość pracy systemu działającego przy odciętym zasilaniu nie może odbiegać od stanu przy zasilaniu w stanie normalnym: mowa i komunikaty automatyczne powinny być ponadto zrozumiałe a poziom dźwięku może się zmniejszyć maksymalnie o 6dB.

System ostrzegania w centrum handlowym  

Łączenie akumulatorów

Miejsca sprzęgania akumulatorów wśród sobą , a a także scalenie od baterii akumulatorów do centrali należałoby sprawdzić pod względem poprawności połączenia (dokręcenie śrub) , a także lub w miejscu sprzęgania nie widać śladów korozji, nagrzewania (stopiona obudowa, izolacja,przebarwienia na złączkach). Niepewne scalenie niezadługo stawia coraz większy opór powodując nagrzewanie oraz spadek napięcia.Ważnym składnikiem jest sprawdzenie temperatury bezpośredniego obszaru akumulatorów. To oznacza, iż mierzymy temperaturę blisko akumulatora w zamkniętej szafie, względnie temperaturę obudowy akumulatora wprost po otworzeniu pokrywy/drzwi szafy. Dla większości akumulatorów zalecaną temperaturą pracy jest przedział 20 - 25 st. C. Podwyższona temperatura (na przykład w ciepłe dni) rzutuje na przyspieszoną degradację akumulatorów. W temperaturach wyższych niźli 25 stopni C zalecana jest korekta w dół wartości napięcia ładowania buforowego.

DSO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) uprawniają do przekazywanie wiadomości głosowej , a nadal sygnałów ostrzegawczych w zakresie budowli, tak ażeby umożliwić sprawną ewakuację w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego, wybuchem bądź także alternatywnych sytuacji kryzysowych. Komunikaty posiadają sposobność pozostać nadawane zmechanizowane - aktywacja poprzez system wykrywania pożaru też poprzez operatora systemu bądź także uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO umożliwia ograniczenie dezorientacji ludzi mieszczących się w obiekcie w przeciągu wystąpienia niebezpieczeństwa. Częstokroć są to osoby nieznające rzetelnie systemu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Niemała część ludzi może pojawić się we wnętrzu początkowy raz i nie posiadać dowolnej wykształcenia o lokalu. W powiązaniu z tym układy ostrzegawcze montowane są w głównej mierze w budyneczkach użyteczności powszechnej, hotelowych, zamieszkania zbiorowego, dworcach, portach, stacjach metra.